?!DOCTYPE HTML> 天津激光切(销售价? - 天津科辰机电设备销售有限公?/title> <meta name="Keywords" content="天津激光切"> <meta name="Description" content="为你详细介绍天津激光切产品内容,包括天津激光切的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有天津激光切新闻以及最新的市场天津激光切价格.咨询电话:022-86879030"> <link type="text/css" href="/template/xin1/css/css.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/jquery-1.4.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">天津科辰机电设备销售有限公司为您免费提?a href="http://www.dannocan.com">天津数控机床?/a>,<a href="/supply/">天津加工中心</a>,<a href="/news/">天津中走?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28259/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="head"> <div class="logo fl"> <a rel="nofollow" href="/"><img src="/uploads/logo/20170220023053.png" alt="天津科辰机电设备销售有限公? width="350"/></a> </div> <div class="yu fl"> <div class="yu_t"><span>?/span>为专业机床加工公?/div> <div class="yu_b"><span>></span>专业品牌及全国名优机床厂的销售网点;<br /> <span>></span>高效的售后服务赢得了广大用户的青?/div> </div> <div class="tel fr"> <div class="tel_tu"><img src="/template/xin1/images/ja_16.jpg" width="248" height="60" alt=""></div> <div class="tel_wz"><img src="/template/xin1/images/laba.gif" width="45" style="margin-left:10px;"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nav_bj"> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#nav li").hover(function(){ $(this).find("ul").slideDown("slow"); },function(){ $(this).find("ul").slideUp("fast"); }); }); </script> <div class="nav"> <ul id="nav"> <li class="no bk"><a href="/">首页</a></li> <li class="no"> <a href="/supply/">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/tjswj/">天津折弯?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/tjjgq/">天津激光切</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jgzxjl/">天津加工中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/xqgskjc/">线切割数控机?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzs/">线切割中走丝</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zcxc/">电火花穿孔机雕铣?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/skjcjl/">数控机床加工</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/news/">新闻资讯</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/type/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/changjianwenti/">常见问题</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hydt/">行业动?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">服务中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系方式</a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:405px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=400; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190107102435.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170307055620.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170307030337.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="banner_b"></div> </div> <div id="container"> <div id="main"> <div class="left"> <div class="left_title">产品分类</div> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/wwwnet.js"></script> <div class="left_list"> <ul> <li><a href="/tjswj/" title="天津折弯?>天津折弯?/a> </li> <li><a href="/tjjgq/" title="天津激光切">天津激光切</a> </li> <li><a href="/jgzxjl/" title="天津加工中心">天津加工中心</a> </li> <li><a href="/xqgskjc/" title="线切割数控机?>线切割数控机?/a> </li> <li><a href="/zzs/" title="线切割中走丝">线切割中走丝</a> </li> <li><a href="/zcxc/" title="电火花穿孔机雕铣?>电火花穿孔机雕铣?/a> </li> <li><a href="/skjcjl/" title="数控机床加工">数控机床加工</a> </li> </ul> </div> <div class="left_title martop12">联系我们</div> <div class="left_cont"> <div class="lefts"> <h4>天津科辰机电设备销售有限公?/h4> <p>联系: 陈经?/p> <p>手机: 13212072500</p> <p>电话: 022-86879030</p> <p>邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:"></a></p> <p>网址:<a rel="nofollow" href="http://www.dannocan.com">www.dannocan.com</a></p> <p>地址: 天津市北辰区滦河?/p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_title"> <span>您所在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tjjgq/">天津激光切</a> > <a href="/supply/65.html">天津激光切</a></span> <div class="title_txt">天津激光切</div> </div> <div class="right_cont"> <div class="mm"> <div class="proimg" > <div id="preview" class="spec-preview"> <span class="jqzoom"><img jqimg="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151507274342825956314.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151507274342825956314.jpg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151507274342825956314.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151507274342825956314.jpg" /></span> </div> </div> <div class="protxt"> <span>产品名称?/span><h1>天津激光切</h1></br> </div> <div class="clear"></div> <div class="protail"><img src="/template/xin1/images/arr.gif" border="0"/><span>产品详细介绍</span></div> <div class="pro_tp"><p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151458388122825963668.jpg" width="500" height="286" alt="" /> </p> <p style="text-align:left;"> 钣金激光切割机的应用大大的提高了钣金成型的效率,一般而言,钣金成型是需要经过很多道工序:包括切割下料、冲裁加工以及弯压成形等。而切割下料作为其中首要的工序,可想而知,切割下料的重要性?br /> 传统下料方式有三种:剪床下料、激光下料以及冲床下料,下面我们结合这三种下料方式来介绍钣金激光切割机下料的优势?br /> 首先是剪床下?所谓的剪床下料也就是利用剪床剪出展开图的外形长宽尺寸,若有冲孔、切角的,再转冲床结合模具冲孔、切角成形?br /> 2.激光下料则是利用激光切割方?在一块铁板上将其平板件的结构形状切割出来?br /> 3.冲床下料是利用冲床分一步或多步在板材上将零件展开后的平板件结构冲制成形?br /> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p></div> </div> <div class="insNewsArti"> <div class="proArtiNum"> <p>上一条:<a href="/supply/66.html">激光切销?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/64.html">折弯机销售厂?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签?/div> <div class="tag">来源?a href='http://www.dannocan.com/supply/65.html'>http://www.dannocan.com/supply/65.html</a> </div> <div class="tag">发布时间?019/1/15 0:00:00</div> </div> <div class="insPro">相关新闻</div> <div class="insNews"> <ul> <li><a href="/news/164.html">中走丝线切割机床在应用机械精度的改变</a><span>2019-07-16</span></li> <li><a href="/news/163.html">线切割机床防潮的方法有什?/a><span>2019-07-02</span></li> <li><a href="/news/162.html">数控折弯机如何选择适合自己?/a><span>2019-06-18</span></li> <li><a href="/news/161.html">中走丝加工变形的原因是什?/a><span>2019-06-04</span></li> </ul> </div> <div class="insPro">相关产品</div> <ul class="relpro"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/69.html" title="剪板机厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151523365682825932104.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151523365682825932104.jpg" alt="剪板机厂?></a> <span><a href="/supply/69.html" title="剪板机厂?>剪板机厂?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="剪板机销?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151517061492825915328.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151517061492825915328.jpg" alt="剪板机销?></a> <span><a href="/supply/68.html" title="剪板机销?>剪板机销?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="激光切销售厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151511237922825963079.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151511237922825963079.jpg" alt="激光切销售厂?></a> <span><a href="/supply/67.html" title="激光切销售厂?>激光切销售厂?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="激光切销?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901151509179332825956564.jpg?path=www.dannocan.com/uploads/cp/201901151509179332825956564.jpg" alt="激光切销?></a> <span><a href="/supply/66.html" title="激光切销?>激光切销?/a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--footer--> <div class="foot_bj"> <div id="footer"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a href="/">首 ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">网站地图</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/">返回顶部</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="banquan"> <div class="er fl"><img src="/template/xin1/images/ewm.jpg"></div> <div class="callus fl"> <span>联系我们 Contact us</span><br> 地址:天津市北辰区滦河道<br> 电话?22-86879030<br> 手机?3212072500 <br> <!--传真?22-86879040<br>--> <!--E-MAIL?-> </div> <div class="bq_wz fr"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.dannocan.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)天津科辰机电设备销售有限公?br /> <p>天津数控机床厂,天津加工中心,天津中走丝,天津数控机床生产厂家,天津中走丝线切割,天津中走丝机床厂家,天津激光切,天津折弯机,欢迎来电生产定制!</p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261741895'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261741895%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-7/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <!-- 产品放大js --> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/jquery.jqzoom.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/base.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/marquee.js"></script> <a href="http://www.dannocan.com/">˳վ߲</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>